Allhelgona Motettkör

Aktuellt

Vad Allhelgona Motettkör gör under 2018, om inget annat anges sker det i Allhelgonakyrkan i Lund.


Motettkören, konsert 2014

2018-06-02 16:00

Konsert i Fosie kyrka

Musik: Sommarsånger

2018-09-02 10:00

Kören medverkar i högmässan

2018-10-14 17:00

Konsert med Stadsorkestern, Helgonakören, samt körer från domkyrkan

Musik: Dona Nobis Pacem (R Vaughan Williams)

2018-11-11 17:00

Konsert med Orkester, Solister

Musik: H-mollmässan (J.S.Bach)

2018-12-02 10:00

Vi sjunger in Advent

2018-12-16 17:00

Konsert med Orkester, Solister

Musik: Juloratoriet (J.S.Bach)

2018-12-25 17:00

Julkören sjunger Carols

Övrigt

Inspelning under hösten

Medverka på en Bachfestival i Rostock (maj 2019) Se text och program (engelska samt tyska) http://bachverein-rostock.de/bachfest-19/