Allhelgona Motettkör

Om kören

Information om Allhelgona Motettkör.


Allmänt

Bild av kören
Typisk övning (2010)

Allhelgona Motettkör består av ca 32 körvana sångare, som sedan 2021 leds av organisten och kyrkomusikern Sofia Östling i Lunds Allhelgonaförsamling. En motett är en flerstämmig komposition med text från bibeln.

Kören bildades 2002 av Johan-Magnus Sjöberg, tonsättare, och tidigare organist i Allhelgonakyrkan, samt körens dirigent fram till 2021. Förutom konserter med a cappella-musik framför kören större verk med orkester och solister, och deltar ibland vid församlingens gudstjänster.

Allhelgona Motettkörs breda repertoar är till en del hämtad från motettformens guldålder, renässansen, med Orlando di Lasso och G.P. da Palestrina som förgrundsgestalter. Från något senare tid representerad av barockmästare som Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler och Johann Sebastian Bach.

Kören har genom åren framfört Bachs samtliga kantater, Juloratoriet och Johannes- samt Matteuspassionen. Under reformationsåret 2016-2017 framförde kören Bachs samtliga Missa Brevis, samt senare även hans Mässa i h-moll.

Repertoaren omfattar även vår egen tids sakrala musik med verk av Igor Stravinsky, Ottorino Respighi, Arvo Pärt och andra.

Körens grundare och dirigent Johan-Magnus Sjöberg har även skrivit musik speciellt för Allhelgona Motettkör, till texter av bl a församlingskollegerna Kerstin Hesslefors-Persson och Kristina Nielsen-Jerneck, men även bibliska texter och poesi. Speciellt för kören har Johan-Magnus Sjöberg också ”kompletterat” saknade delar ur Mozarts Requiem och Bachs Markuspassion med nutida körsatser, vilket skapat spännande kontraster och en ny helhet.

A Christmas Cantata av jazzkomponisten Nils Lindberg, som själv satt vid flygeln, ökade den musikaliska spännvidden lite till.

Körens historia

Kören under konsert
Kören under konsert (2014)

Allhelgona Motettkör startades 2002 av Johan-Magnus Sjöberg.

Johan-Magnus Sjöberg är en av landets mest produktiva kompositörer och mest aktade körledare. Från 1975 var han i 28 år verksam som kantor i S:t Hans församling i Lund där han grundade S:t Hanskören ur vilken sedermera S:t Hans Motettkör utkristalliserades. 2003 tillträdde Johan-Magnus Sjöberg tjänsten som organist vid Allhelgonaförsamlingen i Lund. S:t Hans Motettkör följde honom och bytte namn till Allhelgona Motettkör.

Sofia Östling tog över kören 2021.