Allhelgona Motettkör

Musikexempel

Musik-exempel, ett smakprov av hur det kan låta.


Bach Matteuspassion (2007)

Utdrag från "Erkenne mich, mein Hüter".

Livinspelning (2 mic)

Händel Messiah (2013)

Utdrag från "And He shall purify".

Livinspelning (2 mic)

Händel Messiah (2013)

Utdrag från "His yoke is easy and his burden is light".

Livinspelning (2 mic)

Händel Messiah (2013)

Utdrag från "Let us break their bonds asunder".

Livinspelning (2 mic)

Bach Juloratorium (2014)

Utdrag från "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen".

Livinspelning (2 mic)

Bach Johannespassion (2015)

Utdrag från "O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße".

Livinspelning (2 mic)

Bach Johannespassion (2015)

Utdrag från "Petrus, der nicht denkt zurück".

Livinspelning (2 mic)

Bach Johannespassion (2015)

Utdrag från "Ach Herr, lass dein lieb Engelein".

Livinspelning (2 mic)